- Hemijski pregled izlazi više od 40 godina: počeo je 1950. U periodu 1957-1966. HP nije izlazio, pa smo tek 1999. godine, stigli do jubilarnog, četrdesetog godišta. Časopis bi trebalo da izlazi dvomesečno, ali su, zbog finansijskih problema, u poslednjih nekoliko godina veoma česti dvobrojevi. Tako smo štedeli na troškovima za korice. Od 2000. godine, prestali sa tom praksom i nastavili da izdajemo pojedinačne brojeve.

    - Hemijski pregled izdaje SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO. Kancelarija Društva nalazi se u zgradi Tehnološkog fakulteta, Karnegijeva 4. Telefon/fax je 3370-467. Uredništvo Hemijskog pregleda nalazi se u zgradi Hemijskog fakulteta, na Studentskom trgu br. 16, u sobi br. 424/I sprat.
    - UREĐIVAČKI ODBOR čine: Ivan Gutman, Snežana Zarić, Jovan Jovanović, Slavko Kevrešan, Dragan Marković, Vladimir Pavlović, Radomir Saičić, Živorad Čeković (predsednik).
    - Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta Beograd, Karnegijeva 4


Ako želite da ostavite Vaš komentar redakciji Hemijskog Pregleda, kliknite na dugme ispod:


- upišite Vaš komentar -
 

Ako želite javno da iznesete Vaš komentar, ili pogledate šta su drugi napisali o Hemijskog Pregledu, kliknite dole:

- upišite se ili pogledajte našu knjigu utisaka -

U slučaju da želite da pišete za Hemijski Pregled, kliknite na sledeće dugme:

- saznajte više o tome kako pisati za Hemijski Pregled -

Godišnja pretplata za 2018. godinu za sve zaposlene i studente doktorski studija 1.800 din; za profesore u osnovnim i srednjim školama 1.000 din; za penzionere, studente osnovnih i master studija, djake i nezaposlene je 800 din; pretplata za škole i ostale institucije je 3.500 din, a za inostranstvo je 50 EUR. Pretplatu prima SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO, Beograd, Karnegijeva 4/III. Žiro racun: 205-13815-62, poziv na broj: 320