Uredništvo Hemijskog pregleda objavlјuje neke sugestije kojih bi trebalo da se drži svaki autor pri dostavlјanјu članka za objavlјivanјe u ovom časopisu.


 1. Rad bi trebalo da bude čitko i jasno napisan, na kompjuteru (pisaćom mašinom samo ukoliko nema drugih mogućnosti).
 2. Rad bi trebalo dostaviti u dve kopije. Uz papirne primerke obavezno dostaviti rad i na disketi (poželјno u programu WORD).
 3. Pored imena autora rada obavezno se navodi ustanova u kojoj je autor zaposlen, a poželјna je i e-mail adresa autora.
 4. Dobro je da rad ima kratki izvod na srpskom jeziku, kao uvod u temu članka.
 5. Pošto je naš časopis složen ćirilicom, potrebno je da svi delovi teksta koji treba da ostanu u LATINICI (na primer: originalna imena – uputstvo 6, ili jedinice – uputstvo 7 ili literaturni podaci – uputstvo 9) budu kucani (na disketi) u fontu razlilčitom od onog u kome se kucaju delovi koji će biti štampani ćirilicom. Izbor fontova prepušta se autorima.
 6. Strana imena u članku trebalo bi da budu transkribovana; pri nјihovom prvom pojavlјivanјu u tekstu potrebno je u zagradi navesti ime u originalu.
 7. Slike, crteži i šeme dostavlјaju se na kvalitetnom belom papiru (kao crteži i/ili crno-bele fotografije). Slike se mogu dostaviti i skenirane (na disketi), ali ih ne treba umetati u tekst, već ih treba zapisivati kao nezavisne fajlove.
 8. U radu trebalo bi da bude upotreblјen isklјučivo Međunarodni sistem mernih jedinica (SI). S obzirom da je naš časopis štampan ćirilicom pismu, merne jedinice trebalo bi da budu napisane latinicom, odgovarajućim fontom.
 9. Sva navedena jedinјenјa u članku trebalo bi da budu usaglašena sa IUPAC-ovom nomenklaturom.
10. Kraći izvod (rezime) rada navodi se na nјegovom kraju, i to obavezno na engleskom jeziku: prvo se navodi naslov rada, zatim ime autora i naziv ustanove u kojoj radi.
11. Na kraju rada navodi se literatura koju je autor koristio pri pisanјu članka. Sva navedena literatura mora da bude napisana na originalnom jeziku (na primer, ruska literatura na ruskom pismu, ruskim fontom. Navode literature u tekstu treba davati u uglastim zagradama, na primer: [4]. Poželјni način navođenјa časopisa je: Naziv časopisa, godište (godina) str., na primer: J. Serb. Chem. Soc., 44 (1998) 123. 
12. Svaki dostavlјeni rad podleže recenziji, a recenzente određuje uredništvo. Rukopisi se ne honorišu i ne vraćaju.

Rad se može poslati na adresu SHD, Karnegijeva br. 4, ili direktno u redakciju, na ime prof. dr Ratko M. Jankov, Hemijski fakultet, Studentski trg 16.
 

- nazad na prethodnu stranu -