Najzaslužniji, ili krivci, što Hemijski pregled izgleda onako kako izgleda jesu članovi redakcije. Stalni sastav Redakcije u 2008. godini čini svega tri člana: 

ODGOVORNI I GLAVNI UREDNIK Hemijskog pregleda je dr Ratko M. Jankov, koji je profesor na Katedri za biohemiju na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima zasluga za elektronsku verziju Hemijskog Pregleda

POMOĆNIK ODGOVORNOG I GLAVNOG UREDNIKA je dr Dragica Trivić, vanredni profesor na Katedri za nastavu Hemijskog fakulteta. Ona se brine da rubrika 'Hemija iz škole i za škole' u svakom broju HP ima što sadržajnije priloge

ČLAN REDAKCIJE je Vladimir Vukotić, profesor hemije u penziji i član organizacionog odbora Aprilskih dana prosvetnih radnika Srbije - za profesore hemije

Ali, tu su i mlade snage koje, kad im vreme dozvoli (odnosno kao spoljni saradnici), sarađuju i, svojim radom, doprinose izlaženju ovog i ovakvog Hemijskog pregleda. Spoljne saradnike angažujemo na po jednu godinu. Predstavljamo Vam one koji, kao spoljni saradnici, rade tokom ove, 2008. godine. Celokupni rad u redakciji je dobrovoljan, i besplatan!

Jelena Radosavljević je docent na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Voin Petrović je student postdoktorskih studija u Norveškoj