-RatkovićDesign, kao nosilac ovog projekta, je zajedno sa članovima Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i članovima redakcije Hemijskog Pregleda zaslužan za njegovu realizaciju. Ideja za kreiranje je došla u početkom 1999. godine, kada se javila prva potreba za popularizacijom ovog časopisa na internetu. Tu na scenu dolazi RatkovićDesign, odnosno intuitivna grupa mladih ljudi koji je čine. Spajanjem lepog i korisnog, zanimljivog i naučnog, snova i realnosti dobilo se ono što Vi ovde možete videti - Internet prezentacija Hemijskog Pregleda.

    -RatkovićDesign je mala grupa ljudi čiji je cilj stvaranje lepšeg, korisnijeg i maštovitijeg. Na internetu, u software-u, svugde gde sa pruži prilika. Sve što smo pokušali da učinimo lepšim, simpatičnijim i privlačnijim smo i uspeli. Mišljenja smo da svako zaslužuje svoje mesto na ovom svetu, ma kakav taj svet bio. Svaku prezentaciju koju smo radili, napravili smo tako da ima svoj ambijent, 'ličnost' i svoj 'kutak' na internetu. Dosadašnja dostignuća RatkovićDesign-a se, stoga, granaju na više načina, ali ogledaju na jedan jedini: lepota dizajna, funkcionalnost pre svega, i velika požrtvovanost i odgovornost. Neka naša dostignuća i radove možete videti ako kliknete na strelicu u donjem desnom uglu animacije.

RatkovićDesign možete kontaktirati preko telefona 013/516-363, e-mail-a office@ratkovicdesign.net, ili nas
možete posetiti u ulici Paje Marganovića 67/8 u Pančevu ili na internetu na adresi www.ratkovicdesign.net