Kolekcionarstvo je mogući vid zanimacije ili hobija svakog čoveka. Svašta se može skupljati: poštanske marke, makete aviona, vojnika, muzičke melodije, ali i časopisi i drugi vidovi literature ili beletristike. Razna štiva nepažljivim čitanjem, na žalost, vremenom gube na kvalitetu izrade, ali ne i na kvalitetu štiva. Kako bi zaštitili korišćenje Hemijskog Pregleda, koji svojim postojanjem ulepšava i uvećava bogatstvo hemijskog naučnog saznanja, osmišljen je ovaj download centar. Bili kolekcionar ili ne, ako Vam fali neki za Vas važan broj Hemijskog pregleda ili neki tekst iz broja, ovde ćete naći sve brojeve Hemijskog Pregleda. To je projekt koji smo zacrtali za sledećih deset godina. Neće to biti mali posao.

Godiste 61 Hemijski pregled, godište 61 (2020), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 60 Hemijski pregled, godište 60 (2019), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 59 Hemijski pregled, godište 59 (2018), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 58 Hemijski pregled, godište 58 (2017), sadržaj: 1 dvobroj i 4 broja
Godiste 57 Hemijski pregled, godište 57 (2016), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 56 Hemijski pregled, godište 56 (2015), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 55 Hemijski pregled, godište 55 (2014), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 54 Hemijski pregled, godište 54 (2013), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 53 Hemijski pregled, godište 53 (2012), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 52 Hemijski pregled, godište 52 (2011), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 51 Hemijski pregled, godište 51 (2010), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 50 Hemijski pregled, godište 50 (2009), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 49 Hemijski pregled, godište 49 (2008), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 48 Hemijski pregled, godište 48 (2007), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 47 Hemijski pregled, godište 47 (2006), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 46 Hemijski pregled, godište 46 (2005), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 45 Hemijski pregled, godište 45 (2004), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 44 Hemijski pregled, godište 44 (2003), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 43 Hemijski pregled, godište 43 (2002), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 42 Hemijski pregled, godište 42 (2001), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 41 Hemijski pregled, godište 41 (2000), sadržaj: 6 brojeva
Godiste 40 Hemijski pregled, godište 40 (1999), sadržaj: 3 dvobroja
Godiste 39 Hemijski pregled, godište 39 (1998), sadržaj: 3 dvobroja
Godiste 38 Hemijski pregled, godište 38 (1997), sadržaj: 2 dvobroja i 2 zasebna broja
Programi Korisni programi (za pregled PDF fajlova i ostalo..)

download centar poslednji put promenjen na datum: četvrtak, 08. mart 2018